Dag van de Aarde

Een fietstocht in het kader van de Dag van de Aarde op paasmaandag, 17 april 2017, in de omgeving van het Vloethemveld te Jabbeke. Projectleider landinrichtingsproject Moubeek Vloethemveld van de Vlaamse Landmaatschappij, Liesbeth Gellinck, verzorgde de toelichting.
 
Aandacht was er voor de “Kasteelbossen”.  Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke liggen de Kasteelbossen. Deze grote boscluster is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. Ze bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor, Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van Loppem, de abdij Zevenkerken en op het grondgebied van Jabbeke. Het is een aangename plek om te ontspannen. Het infobord nabij het restaurant ‘Oosthof’ was de trigger.
Wij vernamen verder. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf met de goedkeuring van het inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld het startschot voor de recreatieve ontwikkeling van het Vloethemveld en zijn omgeving.

Het 400 ha grote natuur-en bosdomein Vloethemveld, op het grondgebied van Zedelgem en Jabbeke, is in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zal samen met ANB via het inrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld het domein verder ontwikkelen tot een groenpool voor wie op zoek is naar rust, cultuur en natuur. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en met medewerking van het Provinciaal Opleidingsinstituut voor de Veiligheid, de provincie West-Vlaanderen, Westtoer, het Regionaal Landschap Houtland, een aantal particulieren, en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

In het Vloethemveld wordt een bewegwijzerde wandelroute aangelegd rond het voormalige militair domein, dat heel wat te bieden heeft. Je vindt er bos, speelbos, een uitkijktoren met zicht op het natuurgebied en binnenkort ook een uitkijkplatform met zicht op de restanten van het krijgsgevangenenkamp uit de Tweede Wereldoorlog.  ANB legt het platform nog dit jaar aan. Ter uitvoering van het beheerplan voor het Vloethemveld investeert ANB de komende jaren ook verder in dit natuurreservaat.

Een gedeelte van het Vloethemveld wordt omgevormd tot een natuur-en erfgoedsite. De bestaande toegang tot het domein wordt ontwikkeld tot een onthaalpunt voor wandelaars en fietsers. Een aantal kunstwerken van de krijgsgevangenen zal er permanent te zien zijn. Twee her in te richten parkings zullen het Vloethemveld ontsluiten; de ene langs de Diksmuidse Heerweg en de andere langs de Aartrijkse Steenweg.

Het inrichtingsplan heeft ook als doel om de bossen van het Sint-Andriesveld aantrekkelijker te maken. In een deel van de Diksmuidse Heerweg zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Tegelijk ontstaat zo een veilige route naar Brugge voor de schoolgaande jeugd uit Zedelgem. In deze omgeving worden ook een ruiterpad en een picknickplaats in Romeinse stijl aangelegd.

Verder zijn ook nog deze voorzieningen gepland: een nieuwe ruiterroute tussen Jabbeke en het Vloethemveld, veiliger fiets- en wandelverbindingen tussen Jabbeke, de Maskobossen en het Vloethemveld, en twee nieuwe rustplaatsen voor openluchtrecreanten in Snellegem en Jabbeke.

Langs de Moubeek zal een landbouwer i.s.m. VLM en het provinciebestuur een goed landschappelijk geïntegreerd waterbergingsbekken met bufferende werking aanleggen. Daarnaast is een ruim budget vrijgemaakt voor landschapszorg of natuurontwikkeling door particulieren. Landbouwers of eigenaars die in de ruime omgeving van het Vloethemveld wonen, kunnen een subsidie krijgen als zij op eigen terreinen bomen, hagen of boszomen aanplanten, dreven opwaarderen of bospoelen graven.

Plattelandsregio

Het inrichtingsplan wil de ruime omgeving van het Vloethemveld op de kaart zetten als plattelandsregio en als nieuwe groenpool in het Brugse Ommeland, waarin natuur en erfgoed de rode draad vormen. Verwacht wordt dat het inrichtingsplan tegen 2020 grotendeels uitgevoerd zal zijn.

Voor de maatregelen van het inrichtingsplan is een budget van 1 miljoen euro voorzien. Ongeveer de helft hiervan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in de vorm van een subsidie landinrichting. ANB, Jabbeke, Zedelgem, de provincie West-Vlaanderen, het Provinciaal Opleidingsinstituut voor de Veiligheid (gehuisvest nabij het Vloethemveld) en een aantal particulieren dragen samen de overige helft van de kosten.

In een latere fase zal het gebied tussen Zedelgem en Torhout ingericht en ontwikkeld worden als plattelandsregio. In functie daarvan lopen momenteel onderzoeken naar de mogelijkheden voor korteketenlandbouw in dit gebied nabij Brugge, en naar nieuwe mogelijkheden om wildschade aan gewassen tegen te gaan.

Belangrijkste plannen

  • In het Vloethemveld wordt een bewegwijzerde wandelroute aangelegd rond het voormalige militair domein, dat heel wat te bieden heeft. Je vindt er bos, speelbos, een uitkijktoren met zicht op het natuurgebied en binnenkort ook een uitkijkplatform met zicht op de restanten van het krijgsgevangenenkamp uit de Tweede Wereldoorlog. Agentschap Natuur en Bos legt het platform nog dit jaar aan.
  • Een gedeelte van het Vloethemveld wordt omgevormd tot een natuur-en erfgoedsite. De bestaande toegang tot het domein wordt ontwikkeld tot een onthaalpunt voor wandelaars en fietsers. Een aantal kunstwerken van de krijgsgevangenen zal er permanent te zien zijn. Twee her in te richten parkings zullen het Vloethemveld ontsluiten; de ene langs de Diksmuidse Heerweg en de andere langs de Aartrijksesteenweg. (Bij restaurant “Den Os en den Ezel”)
  • Om de bossen van het Sint-Andriesveld aantrekkelijker te maken, zal in een deel van de Diksmuidse Heerweg geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Zo ontstaat ook een veilige route naar Brugge voor de schoolgaande jeugd uit Zedelgem. In deze omgeving worden ook nieuw bos, een ruiterpad en een picknickplaats in Romeinse stijl aangelegd.
  • Andere geplande voorzieningen: een nieuwe ruiterroute tussen Jabbeke en het Vloethemveld, veiliger fiets- en wandelverbindingen tussen Jabbeke, de Maskobossen en het Vloethemveld, en twee nieuwe rustplaatsen voor openluchtrecreanten in Snellegem en Jabbeke.
  • Langs de Moubeek zal een landbouwer i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij en het provinciebestuur een goed landschappelijk geïntegreerd waterbergingsbekken met bufferende werking aanleggen. Daarnaast is een ruim budget vrijgemaakt voor landschapszorg of natuurontwikkeling door particulieren. Landbouwers of eigenaars die in de ruime omgeving van het Vloethemveld wonen, kunnen een subsidie krijgen als zij op eigen terreinen bomen, hagen of boszomen aanplanten, dreven opwaarderen of bospoelen graven.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s